„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Sutarties parengimas

Sutartis – tai priemonė, kuria siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas.
Sutartis turi išreikšti tikrąją sutarties šalių valią, neprieštarauti bendriesiems teisės, sutarčių principams, imperatyvioms įstatymų normoms. Sudarant sutartį reikia atsižvelgti į daugybę aplinkybių: nuo kada ji įsigalioja (atskiroms sutarčių rūšims įstatymas numato skirtingą įsigaliojimą), kokia forma ji turi būti sudaryta, kokios esminės sutarties sąlygos ir t.t.

 • Rengiame visų rūšių sutartis:
 • • Paskolos sutartis;
 • • Pirkimo – pardavimo sutartis;
 • • Kilnojamojo ir nekilnojamojo daikto nuomos sutartis;
 • • Kilnojamojo ir nekilnojamojo daikto panaudos sutartis;
 • • Dovanojimo sutartis;
 • • Akcijų pirkimo pardavimo sutartis;
 • • Mainų sutartis;
 • • Tiekimo sutartis;
 • • Paslaugų teikimo sutartis;
 • • Preliminarias sutartis;
 • • Rangos sutartis;
 • • Pervežimo sutartis;
 • • Darbo sutartis;
 • • Visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
 • • Konfidencialumo sutartis;
 • • Nekonkuravimo sutartis;
 • • Jungtinės veiklos sutartis;
 • • Kitas sutartis.

Konsultuojame sutarties formos pasirinkimo, sutarties pakeitimo, nutraukimo klausimais, atliekame teisinį sutarčių vertinimą.

Klauskite mūsų


Stipriausi Lietuvoje 2015
Stipriausi Lietuvoje 2016
Stipriausi Lietuvoje 2018
Stipriausi Lietuvoje 2019

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis