„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Santuokos nutraukimas (SKYRYBOS)

Santuokos nutraukimą (skyrybas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 3.49 – 3.72 str.
  • Yra numatyti trys santuokos nutraukimo (skyrybų) būdai:
  • • santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.
  • • santuokos nutraukimas vieno iš sutuoktinių prašymu.
  • • santuokos nutraukimas dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės.

Visais šiais atvejais santuoką nutraukia tik teismas. Ji laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Vienintelis santuokos pasibaigimo pagrindas yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo.

Santuokos nutraukimo (skyrybų) bylose teismui turi būti pateikti visi reikiami dokumentai.

Po santuokos nutraukimo, sutuoktiniai gali pasilikti savo santuokinę arba iki santuokos turėtą pavardę. Jeigu santuoka buvo nutraukta dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, tai kito sutuoktinio reikalavimu teismas gali uždrausti kaltam dėl santuokos iširimo sutuoktiniui pasilikti santuokinę pavardę, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai turi bendrų vaikų.

Klauskite mūsų


Stipriausi Lietuvoje 2015
Stipriausi Lietuvoje 2016
Stipriausi Lietuvoje 2018
Stipriausi Lietuvoje 2019

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis