„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Pareiginių instrukcijų parengimas

Pareiginės instrukcijos – darbinių funkcijų apibrėžimui naudojamas dokumentas. Jose išvardijamos funkcijos, kurias darbuotojas atlieka. Su pareigine instrukcija darbuotojas privalo būti supažindintas pasirašytinai. Pareiginės instrukcijos nebuvimas gali būti vertinamas dvejopai – darbdavys neturi teisinio pagrindo atleisti darbuotoją už pareigų neatlikimą, nes niekur nėra apibrėžtos darbuotojo atliekamos funkcijos, kita vertus, darbuotojas nežino, kokį tiksliai darbą jis privalo dirbti.

Klauskite mūsų


Stipriausi Lietuvoje 2015
Stipriausi Lietuvoje 2016
Stipriausi Lietuvoje 2018
Stipriausi Lietuvoje 2019

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis