„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Leidimų parduoti nekilnojamąjį turtą, kai yra nepilnamečių vaikų klausimai

Gyventojams, norintiems parduoti nekilnojamąjį turtą ir turintiems nepilnamečių vaikų, tenka kreiptis į teismą leidimo. Tinkamai parengti ir teismui pateikti dokumentai gali pagreitinti leidimo gavimo procesą ir sutaupyti pareiškėjo laiką.

Svarbu pateikti visus reikalingus dokumentus

Civilinio proceso kodeksas ir kiti teisės aktai numato, kad prašymai dėl teismo leidimų veiksmams atlikti išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo klausimai nagrinėjami supaprastinto proceso tvarka.

Pareiškėjai prašymus teismui pateikia kartu su dokumentais. Prašymai yra nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, t.y. nekviečiant pareiškėjų į teismo posėdį. Esant būtinybei, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, teismas gali nuspręsti nagrinėti prašymus žodinio proceso tvarka. Tokiu atveju pareiškėjai yra kviečiami į teismo posėdį.

Prašymai dėl teismo leidimo išdavimo turėtų būti išnagrinėjami nė vėliau kaip per penkias dienas nuo jų priėmimo dienos.

Atsižvelgiama į nepilnamečio interesus

Paprastai teismo leidimai yra reikalingi tuo atveju, kai pareiškėjai, turintys nepilnamečių vaikų, nori parduoti ar įkeisti nekilnojamąjį turtą bankui ar kitaip suvaržyti teisę į perleidžiamą turtą. Taip pat teismo leidimus privalu gauti parduodant ar kitaip perleidžiant turtą, priklausantį asmeniui, kuriam yra nustatyta globa ir paskirtas globėjas.

Kai sprendžiamas leidimo išdavimo klausimas, susijęs su vaiko teisėmis, atsižvelgiama išimtinai į vaiko interesus. Kreipiantis leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, pareiškėjai turėtų pateikti prašymą, kuriame nurodyta, kodėl nekilnojamasis turtas yra parduodamas, kur nepilnamečiai vaikai gyvens po sandorio sudarymo.

Teismo leidimai yra reikalingi ir tuo atveju, kai  nepilnamečiai įgyja paveldėjimo teisę. Tuomet vaikų tėvai, atstovaudami jų interesams, kreipiasi į teismą dėl leidimo priimti palikimą arba jo atsisakyti.

Klauskite mūsų


Stipriausi Lietuvoje 2015
Stipriausi Lietuvoje 2016
Stipriausi Lietuvoje 2018
Stipriausi Lietuvoje 2019

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis