„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Išlaikymo (alimentų) nepilnamečiams vaikams priteisimas ir išieškojimas

Išlaikymas (alimentai) nepilnamečiams vaikams

Nepriklausomai nuo to, ar tėvai yra išsiskyrę, ar ne, ar visai nebuvo susituokę ar įregistravę partnerystės, jiems įstatymas nustato pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymas nepilnamečiam vaikui gali būti priteisiamas ir tada, kai tėvai gyvena kartu ir nereiškia reikalavimo dėl santuokos nutraukimo ar gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymo, kai tėvai neteikia išlaikymo vaikui. Jeigu tėvai nėra nutraukę santuokos ir nepatvirtintas jų gyvenimas skyrium, tačiau vienas iš tėvų ar abu nevykdo savo pareigos išlaikyti vaikus, teisę kreiptis į teismą su prašymu priteisti išlaikymą turi vienas iš vaiko tėvų, globėjas (rūpintojas), valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, prokuroras.

Teisę kreiptis į teismą su prašymu priteisti išlaikymą šie asmenys turi ir tada, kai vaiko tėvai nėra sudarę santuokos, taip pat reiškiant ieškinį dėl tėvystės nustatymo.

Sunki materialinė padėtis neatleidžia nei vieno iš tėvų nuo pareigos išlaikyti savo vaikus, bet turi įtakos nustatant išlaikymo dydį. Nepilnamečių vaikų tėvai, nutraukdami santuoką arba pradėdami gyventi skyrium sudaro sutartį, kurioje numato tarpusavio pareigas materialiai išlaikant savo nepilnamečius vaikus, taip pat tokio išlaikymo tvarką, dydį ir formas. Šią sutartį tvirtina teismas. Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį.  Išlaikymas taip pat priteisiamas, jeigu tėvai, nutraukdami santuoką ar pradėdami gyventi skyrium, nesusitarė dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo. Išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos.

Išlaikymui prteisti teismui pateikiamas prašymas dėl teismo įsakymo išdavimo arba ieškinys, pagal ieškovo (pareiškėjo) arba atsakovo gyvenamąją vietą, ieškovo (pareiškėjo) pasirinkimu.

Klauskite mūsų


Stipriausi Lietuvoje 2015
Stipriausi Lietuvoje 2016
Stipriausi Lietuvoje 2018
Stipriausi Lietuvoje 2019

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis