„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Gyvenimo skyrium (separacijos) klausimai

Gyvenimas skyrium (separacija) turi panašumų su santuokos nutraukimu tuo, kad išsprendžiami visi klausimai kaip ir ištuokos atveju (padalinamas bendras turtas, nustatoma vaikų gyvenamoji vieta su vienu iš tėvų, priteisiamas išlaikymas ir pan.). Tačiau esminis skirtumas – nutraukus santuoką bet kuris buvęs sutuoktinis gali sudaryti naują santuoką, o separacijos atveju nauja santuoka negalima, nes asmenys išlieka sutuoktinių statuse.

  • Separacija gali būti patvirtinta, jeigu:
  • • dėl tam tikrų aplinkybių, nors ir nepriklausančių nuo kito sutuoktinio, bendras jų gyvenimas tapo netoleruotinas (neįmanomas), pvz., kito sutuoktinio ligos;
  • • gali iš esmės pakenkti jų nepilnamečių vaikų interesams, pvz., vartoja smurtą prieš vaikus;
  • • sutuoktiniai nesuinteresuoti tęsti bendrą gyvenimą, pvz., jie nuolat pykstasi, nesutampa charakteriai ir pan.

Separacija gali būti patvirtinta tiek dėl vieno, tiek dėl abiejų sutuoktinių kaltės, tiek nesant jų kaltės.

Faktinis sutuoktinių gyvenimas skyrium, neįformintas teismo tvarka nėra prilyginamas separacijai. Gyvenimas skyrium (separacija) yra neterminuoto pobūdžio.

Klauskite mūsų


Stipriausi Lietuvoje 2015
Stipriausi Lietuvoje 2016
Stipriausi Lietuvoje 2018
Stipriausi Lietuvoje 2019

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis