„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Fizinio asmens bankroto iškėlimas

Fizinio asmens bankrotas – teisinė procedūra, kuria skolininkas deklaruoja savo negalėjimą grąžinti skolas. Privaloma fizinio asmens bankroto paskelbimo sąlyga yra asmens nemokumas, t. y. negebėjimas vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindinis fizinio asmens bankroto tikslas – likviduoti visą skolininko turtą, paskirstyti gautas lėšas (bei gaunamas mėnesines pajamas) kreditoriams, siekiant per tam tikrą laikotarpį atsikratyti beviltiškų skolų.

SĄLYGOS BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMUI

 1. 1. Pareiškimą teismui iškelti bankroto bylą fizinis asmuo gali pateikti teismui, jeigu fizinis asmuo negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų kreditoriams ir nėra kitų atsisakymo kelti bankroto bylą pagrindų:
  • * skolinių įsipareigojimų mokėjimo terminai turi būti suėję;
  • * skolinių įsipareigojimų suma turi viršyti 25 MMA (25.000,00 Lt), tačiau į šią sumą nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai:
   • – dėl žalos atlyginimo dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties;
   • – piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai);
   • – reikalavimai, kurie kyla iš pareigos sumokėti valstybei baudas už administracinės teisės pažeidimus ar nusikalstamas veikas.
  • * fizinis asmuo tapo nemokus ir skolos atsirado ne dėl kreditorių teises pažeidžiančių sandorių sudarymo ar kitokių veiksmų, kurie galėtų būti laikomi nesąžiningais;
  • * fizinis asmuo tapo nemokus ne dėl savo žalingų įpročių;
  • * fizinis asmuo tapo nemokus ne dėl nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai;
  • * nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų;
  • * nėra iškelta bankroto byla fizinio asmens individualiai įmonei.

PAREIŠKIMAS IŠKELTI BANKROTO BYLĄ

 1. 1. Fizinis asmuo  ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos apie tai raštu turi pranešti visiems savo kreditoriams.
 2. 2. Fizinis asmuo pareiškimą iškelti bankroto bylą pateikia vietovės, kurioje yra fizinio asmens gyvenamoji vieta, apygardos teismui.
 3. 3. Pareiškime iškelti bankroto bylą teismui nurodomos:
  • * nemokumą sukėlusios priežastys;
  • * fizinio asmens duomenys ryšiams palaikyti;
  • * taip pat gali būti siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra.
 4. 4. Prie pareiškimo iškelti bankroto bylą turi būti pridėta ir pateikta teismui:
  • * pranešimų kreditoriams apie ketinimą kelti bankroto bylą kopijos;
  • * dokumentai, patvirtinantys gaunamas (numatomas gauti) pajamas;
  • * viso turimo turto sąrašas ir jo vertė;
  • * duomenys apie įkeistą turtą ir kitus prievolių užtikrinimo būdus;
  • * kreditorių sąrašas;
  • * skolininkų sąrašas;
  • * informacija apie iškeltas civilines ir baudžiamąsias bylas;
  • * išlaikomų asmenų sąrašas; išlaikymo ir vedybų sutarčių kopijos;
  • * duomenys apie per mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingas lėšas;
  • * duomenys apie individualiai ir (ar) ūkininko veiklai vykdyti skiriamas lėšas;
  • * bankroto administratoriaus sutikimas;
  • * bankroto procedūroms atlikti reikalingos lėšų sumos pagrindimas.

Klauskite mūsų

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis

Stipriausi Lietuvoje 2023 Stipriausi Lietuvoje 2019 Stipriausi Lietuvoje 2018 Stipriausi Lietuvoje 2016 Stipriausi Lietuvoje 2015