„Žinios + patirtis + inovatyvumas - visa tai kiekvienam mūsų klientui už prieinamą kainą!“

Atstovavimas antstolių kontoroje vykdant išieškojimą

Pagal LR Antstolių įstatymą antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Antstolis gali teikti šiame Įstatyme numatytas paslaugas, jeigu tai netrukdo jam atlikti antstolio funkcijų. Antstolius  nustatyta tvarka skiria ir atleidžia teisingumo ministras.Taip pat  teisingumo ministras nustato antstolių skaičių ir priskiria antstoliams veiklos teritorijas.

 • Antstolių funkcijos:
 • • vykdyti įstatymų nustatytas vykdomuosius dokumentus;
 • • teismo pavedimu konstatuoti faktines aplinkybes;
 • • teismo pavedimu perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikos esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
 • • atlikti kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

 

Pagrindinė antstolio funkcija – vykdomųjų dokumentų vykdymas. Vykdomaisiais dokumentais vadinami raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu taip pat su turtinio pobūdžio išieškojimais susiję teismo įsakymai, institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose bei kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai.

 • Antstolis teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti šias paslaugas:
 • • saugoti( administruoti) turtą vykdymo procese;
 • • konstatuoti faktines aplinkybes faktines aplinkybes;
 • • perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims nesant teismo pavedimo;
 • • teikti teisines konsultacijas, išskyrus atstovavimą teismuose bei atstovavimą santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
 • • aukciono tvarka realizuoti įkeistą kilnojamąjį turtą;
 • • tarpininkauti vykdant turtines prievoles.

Klauskite mūsų

Kuo labiau išvystytas protas, tuo aiškiau jis suvokia, kad teisingumas - vienintelis kelias į laimę. Stendalis

Stipriausi Lietuvoje 2023 Stipriausi Lietuvoje 2019 Stipriausi Lietuvoje 2018 Stipriausi Lietuvoje 2016 Stipriausi Lietuvoje 2015